Skip to Content

Služby

V čem se povídání u psychologa liší od běžného „povídání u kafe (či piva...)? Je to vlastně setkání vypravěče (klienta) a posluchače (psychologa), který slyší příběh poprvé.

1. Posluchač je naprosto koncentrovaný na sdělení, které nehodnotí, spíše se ptá.

2. Nezaujatým, nestranným vnímáním situace i „vypravěče“.

3. Provázením „vypravěče“ jeho příběhem i hledáním, jak bude příběh pokračovat (jaká si vypravěč nalezne východiska).

4. Psycholog je zkušený posluchač – leccos už slyšel, leccos díky empatii spoluprožíval a tyto zkušenosti uplatňuje.

Nabízené služby

  • Krizová intervence

Včasná psychologická pomoc a podpora v náročné životní situaci, se kterou si člověk v tu chvíli neví rady nebo má pocit, že jeho síly  v danou chvíli nestačí. Je to vlastně podpora v situaci, která je ohrožující. Jak se však s odstupem ukazuje bývá nejen hrozbou, ale i velikou příležitostí.

  • Psychologické poradenství

je vhodné tehdy, když se člověk potřebuje zastavit a zorientovat ve své situaci, porozumět jí v jiném kontextu a zvážit různá řešení, při zvládání aktuálních psychických problémů a náročných životních období. Tím, že člověk zvládne vlastní psychické problémy či obtížnou situaci, může psychicky vyrůst. dojde k rozvoji individuálních schopností a zvýšení pocitu vlastní hodnoty.